Site-ul web utilizează o serie de module de tip Javascript. Pentru a beneficia de o experienţă cât mai plăcută în navigarea pe acest site, vă rugăm activaţi utilizarea limbajului Javascript.
Filiala Alba a C.E.C.C.A.R. Filiala Alba a C.E.C.C.A.R.

Calendar cursuri

Norme cu privire la pregatirea profesionala in vederea prezentarii la examenele pentru dobandirea calitatii de expert contabil si de contabil autorizat

Art. 1. Cursurile de pregătire a candidaţilor pentru susţinerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi contabil autorizat se organizează de C.E.C.C.A.R., la nivel central şi prin filialele sale, care pot apela la unităţi de învăţământ economic acreditate în acest sens.

Art. 2. Tematicile pentru desfăşurarea cursurilor de instruire şi pregătire a candidaţilor la examenul de admitere la stagiu pentru dobândirea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat au caracter obligatoriu pentru toţi organizatorii de cursuri.

Tematicile pot fi actualizate de către Consiliul Superior, iar orga­nizatorii pot dezvolta şi anunţa teme, fără ca aceasta să fie în detrimentul fondului de timp prevăzut prin tematică pentru fiecare temă.

Art. 3. Fondul de timp, aferent fiecărei discipline, ce se va afecta cursu­rilor de pregătire pentru examenul de admitere la stagiu pentru dobândirea calităţii de contabil autorizat va fi de 160 ore, defalcat pe discipline, astfel:

- 70 ore pentru disciplina contabilitate (financiară şi de gestiune);

- 30 ore pentru disciplina fiscalitate;

- 30 ore pentru disciplina drept comercial;

- 30 ore pentru Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.E.C.C.A.R. şi Codul etic naţional al profesioniştilor contabili.

Art. 4. Pentru pregătirea candidaţilor la examenul de admitere la stagiu pentru dobândirea calităţii de expert contabil, pe baza disciplinelor prevăzute, se va afecta un fond de timp total de 260 ore, defalcat pe discipline, astfel:

- 90 ore pentru disciplina contabilitate (financiară şi de gestiune);

- 30 ore pentru disciplina fiscalitate;

- 30 ore pentru disciplina drept comercial;

- 40 ore pentru disciplina audit;

- 20 ore pentru disciplina evaluarea economică şi financiară a între­prinderilor;

- 30 ore pentru doctrina şi deontologia profesiei contabile;

- 20 ore pentru expertiza contabilă.

Art. 5. Frecventarea cursurilor prevăzute la art. 3 şi 4 de către can­di­­daţii la examenele de admitere la stagiu pentru dobândirea calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat nu este obligatorie şi nu garantează dobândirea calităţii. Numai promovarea examenelor, în conformitate cu regle­mentările în vigoare, conferă candidatului calitatea de stagiar în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

Art. 6. Direcţia organizare şi desfăşurare examene va asigura aplicarea prezentelor Norme şi vor raporta semestrial Consiliului Superior.

Art. 7. Pe data aprobării de către Consiliul Superior a prezentelor norme, îşi încetează aplicabilitatea Normele aprobate prin HCS nr. 96/6 din 8 mai 1996.