Site-ul web utilizează o serie de module de tip Javascript. Pentru a beneficia de o experienţă cât mai plăcută în navigarea pe acest site, vă rugăm activaţi utilizarea limbajului Javascript.
Filiala Alba a C.E.C.C.A.R. Filiala Alba a C.E.C.C.A.R.

Conţinutul dosarului depus de facultățile de profil

Conţinutul dosarelor înaintate de facultățile de profil pentru analiză şi aprobare în vederea încheierii protocolului colaborare, trebuie să conţină în principal urmatoarele documente:

 1. Cererea facultăţii de profil semnată cel putin de catre Decanul, Şeful catedrei respectivei facultăţi precum şi de către directorul cursului de master respectiv şi eventual semnatura Rectorului Universităţii respective;
 2. Dovada certificată printr-un document oficial recunoscut potrivit legii învăţământului şi a hotărârilor de guvern emise în aplicarea acestei legi, din care să rezulte acreditarea pentru organizarea cursului de master de 2 ani;
 3. Programul general al cursurilor pentru cei doi ani de master certificat şi ştampilat de Decanul facultătii şi şeful masterului respectiv;
 4. Fişele disciplinelor de la master cuprinzând scopul si rezultatele invăţării precum si conţinutul detaliat al disciplinelor;
 5. Corpul de cadre didactice cu menţiunea titlului stiinţific, utilizat în cadrul programului de master;
 6. Metodele de predare utilizate pentru fiecare disciplină;
 7. Bibliografia solicitată pentru fiecare disciplină;
 8. Modul de evaluare pentru fiecare disciplină, cu prezentarea separată a examinării scrise sau orale şi nota minimă de promovare pentru o disciplină;
 9. Suporturile utilizate pentru fiecare disciplină;
 10. Orice alt document care să vină în sprijinul dosarului;
 11. Dovada achitării taxei aferente analizării dosarului programului de master