Site-ul web utilizează o serie de module de tip Javascript. Pentru a beneficia de o experienţă cât mai plăcută în navigarea pe acest site, vă rugăm activaţi utilizarea limbajului Javascript.
Filiala Alba a C.E.C.C.A.R. Filiala Alba a C.E.C.C.A.R.

Publicaţii

Standarde Profesionale

 • Standardul profesional nr. 21 Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor finanicare – Ghid de aplicare – Ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită;
 • Standardul profesional nr. 22 Misiunea de examinare a contabilităţii, întocmirea, semnarea şi prezentarea situaţiilor finanicare – Ghid de aplicare – Ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită;
 • Standardul profesional nr. 23 Activitatea de cenzori în Societăţile Comerciale;
 • Standardul profesional nr. 35 Expertize contabile – Ghid de aplicare – Ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită;
 • Standardul profesional nr. 37 Misiunea de evaluare a întreprinderii – Ghid de aplicare.

Anul 2012

 • Ghidul de gestionare a activitatilor pentru practicile mici si mijlocii
 • Ghidul de control al calitatii pentru practicile mici si mijlocii
 • Contabilitatea si fiscalitatea imobilizarilor corporale de la A la Z
 • Libertate si Conformitate in standardele si reglementarile contabile
 • Abecedarul financiar-contabil al intreprinzatorului
 • Cartea auditului de calitate
 • Ghid de aplicare a reglementarilor in domeniul agriculturii
 • Initiere In Auditul Situatiilor Financiare Ale Unei Entitati

Anul 2011

 • Standarde Internationale de Raportare Financiara
 • Drumuri prin memoria profesiei contabile
 • Ghid privind accesarea, contabilitatea, fiscalitatea, auditul si managementul proiectelor cu finantare europeana
 • Standardul profesional nr. 35 - Expertizele contabile -Ghid de aplicare- Ediţia a IV-a, revizuită
 • ÎNTREBĂRI şi STUDII DE CAZ privind accesul la stagiu pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat ( cadrul general)", Ediţia a IV - a, revizuită şi adăugită
 • Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili
 • Iniţiere în evaluarea întreprinderilor, editia a IV -a
 • Standardul profesional nr. 21 - Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare
 • Standardul profesional nr. 22 - Misiunea de examinare a contabilitîţii, întocmirea, semnarea şi prezentarea situaţiilor financiare, ediţia a IV - a
 • Standardul profesional nr. 37 - Misiunea de evaluare a întreprinderilor
 • Standardul profesional nr. 40 - Controlul calităţii şi managementul relaţiilor cu clienţii unei firme membre C.E.C.C.A.R.
 • Valoare Preţ. Cost şi Evaluare în contabilitate

Anul 2010

 • Analiza şi diagnostic financiar - contabil ediţia a III - a
 • Contabilitate Financiară şi de Gestiune
 • Contabilitatea instituţiilor de credit, a instituţiilor financiare nebancare şi a Fondului de garantare a depozitelor în sistem bancar
 • Contabilitate şi control de gestiune
 • Ghid practic de aplicare A REGLEMENTĂRILOR CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE aprobate prin OMFP nr.3055/2009
 • Intrebări şi studii de caz privind accesul la stagiu pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat
 • Managementul pieţelor de capital
 • Principalele sancţiuni prevăzute în legislaţia financiar - fiscală
 • Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS - IFRS, ediţia a IV -a
 • Standardul profesional nr. 34 - Serviciile fiscale
 • Studiu Comparativ între reglementările contabile din România (OMFP NR. 3055/2009 şi IFRS pentru IMM)
 • Valorificarea raportărilor financiare

Anul 2009

 • Cartea Auditului de Calitate în domeniul serviciilor contabile
 • Cartea Expertului Contabil şi a Contabilului Autorizat
 • Ghid de utilizare a Standardelor Internaţionale de Audit în auditarea întreprinderilor mici şi mijlocii
 • IFRS pentru IMM - uri
 • Intrebări şi Studii de Caz privind accesul la stagiu pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat
 • Manualul de Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, vol I si vol II
 • Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS - IFRS, vol I, edţia a IV - a
 • Standardele Internaţionale de Raportare Financiara
 • Standardul profesional nr. 35 - Expertizele contabile

Anul 2008

 • Actualizare suplimentară a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară
 • Congresul profesiei contabile din România
 • Elemente de doctrină şi deontologie a profesiei contabile
 • Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS -IFRS vol 3
 • Standardul profesional nr. 22 - Misiunea de examinare a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare
 • Standardul profesional nr. 23 - Activitatea de cenzor în societăţile comerciale

Anul 2007

 • Codul etic naţional al profesioniştilor contabili
 • Contabilitate de gestiune
 • Standardul profesional nr. 24 - Misiunile de audit financiar
 • Standardul profesional nr. 36 - Misiunile de audit intern
 • Teorie şi practici contabile privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare

Anul 2006

 • Auditul intern al instituţiilor publice: teorie şi practică
 • Convergenţa contabilităţii publice din România la Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public
 • Sisteme contabile comparate
 • Standardul profesional nr. 39 - Misiunea de consultanţă pentru crearea întreprinderilor
 • Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
 • Viaţa contabilă a întreprinderii

Anul 2005

 • Solutii practice de eficientizare a activitatilor si de crestere a performantei organizationale

Anul 2004

 • Norme metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziuni, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale

Anul 2003

 • Controlul fiscal si auditul financiar - fiscal
 • A aparut sub licenta IFAC Manualul de Standarde Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public

În această secţiune

Noi aparitii la Editura CECCAR

n curs de apariţie: Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat A APARUT IFRS 2013Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2013 reprezintă singura ediție oficială tipărită a textului consolidat...

Află mai mult »