Procesul de votare pentru Consiliul filialei şi Comisia de disciplină a filialei

Procesul de votare pentru Consiliul filialei şi Comisia de disciplină a filialei

 

 

Potrivit Hotărârii Consiliului filialei CECCAR ALBA nr.20/92 din 14.02.2020, vă comunicăm detaliile organizatorice cu privire la procesul de votare pentru Consiliul filialei şi Comisia de disciplină a filialei:

 • Perioada de desfășurare a votării: 9-10 martie 2020
 • Intervalul orar: 10.00 – 18.00;
 • Locația: sediul CECCAR Filiala Alba, Piaţa Consiliul Europei, nr. 2, bl. 32 E, parter, mun. Alba-Iulia, jud. Alba

Procesele verbale privind procesul de nominalizare a candidaţilor la funcţia de membru în Consiliul filialei şi membru în Comisia de disciplină a filialei, mandatul 2020-2024,  se pot consulta mai jos:

Corpul Experţilor Contabili şi

Contabililor Autorizaţi din România

Filiala C.E.C.C.A.R. ALBA

Nr. 226 din 26.02.2020

 

Proces verbal

privind procesul de nominalizare a candidaților

la funcția de membru al Consiliului filialei CECCAR ALBA,

mandatul 2020 – 2024

 

În baza prevederilor:

 • Procedurii alegerilor – Anexei Nr.1din Regulamentul de organizare si functionare al CECCAR, cu modificarile si completarile aprobate prin Hotararea nr.18/82 din 14 aprilie 2018 a Conferintei Nationale a Corpului Expertilor si Contabililor Autorizati din Romania.

 

Comitetul de nominalizare a candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Filialei CECCAR ALBA, aprobat prin Hotărârea Consiliului nr. 20/554 din 18 februarie 2020, cu următoarea componenţă:

 

 1. Ștef Gheorghe – președinte filială – expert contabil
 2. Bora Viorica – vicepreședinte filială – expert contabil
 3. Muntean Larisa – auditor de calitate filială – expert contabil

 

a primit spre analiză 3 (trei) candidaturi, respectiv a doamnei Biro Maria Pușa-expert contabil, a doamnei Tamaș-Szora Angela și a domnului Oprinca Florinel – expert contabil.

 

Conform Referatelor înregistrate la CECCAR filiala Alba sub nr. 217 din 26.02.2020 (doamna Biro Maria Pușa), nr. 218 din 26.02.2020 (doamna Tamaș-Szora Angela)  și nr. 219 din 26.02.2020 (domnul Oprica Florinel) întocmite de Comitetul de nominalizare mai-sus menţionat, au fost obținute următoarele rezultate:

 

Candidatura Rezultat
Candidatura Doamnei BIRO MARIA PUȘA A FOST VALIDATĂ pentru NOMINALIZARE cf art. 21 din Procedura de alegeri
Candidatura Doamnei TAMAȘ-SZORA ANGELA A FOST VALIDATĂ pentru NOMINALIZARE cf art. 21 din Procedura de alegeri
Candidatura Domnului – OPRINCA FLORINEL A FOST VALIDATĂ pentru NOMINALIZARE cf art. 21 din Procedura de alegeri

 

Întocmit astăzi, 26.02.2018, în 5(cinci) exemplare originale, câte unul pentru fiecare membru al comisiei de nominalizare şi 2(două) exemplare pentru CECCAR.

 

Comisia de Nominalizare

 

Nr. Nume Prenume Funcție Semnătura
1. ȘTEF GHEORGHE Președinte filială Semnătura olografă
2. BORA VIORICA Vicepreședinte filială Semnătura olografă
3. MUNTEAN LARISA Auditor de calitate filială Semnătura olografă

 

 

Corpul Experţilor Contabili şi

Contabililor Autorizaţi din România

Filiala C.E.C.C.A.R. ALBA

Nr. 227 din 26.02.2020

 

 

Proces verbal

privind procesul de nominalizare a candidaților

la funcția de membru al Comisiei de disciplină a filialei CECCAR ALBA,

mandatul 2020 – 2024

 

În baza prevederilor:

 • Procedurii alegerilor – Anexei Nr.1din Regulamentul de organizare si functionare al CECCAR, cu modificarile si completarile aprobate prin Hotararea nr.18/82 din 14 aprilie 2018 a Conferintei Nationale a Corpului Expertilor si Contabililor Autorizati din Romania.

 

Comitetul de nominalizare a candidaților pentru funcția de membru al Comisiei de disciplină a filialei CECCAR ALBA, aprobat prin Hotărârea Consiliului nr. 20/554 din 18 februarie 2020, cu următoarea componenţă:

 

 1. Ștef Gheorghe – președinte filială – expert contabil
 2. Bora Viorica – vicepreședinte filială – expert contabil
 3. Muntean Larisa – auditor de calitate filială – expert contabil

 

a primit spre analiză 5 (cinci) candidaturi, respectiv a doamnei MIJA NATALIA OTILIA - expert contabil, a doamnei UNGUREAN BIANCA MARIA - expert contabil, a doamnei LITAN CRISTINA SUSANA - expert contabil, a doamnei SÂRB CORINA IUSTINA - expert contabil și a domnului  DUMITREANU BOGDAN OCTAVIAN - expert contabil.

 

Conform Referatelor înregistrate la CECCAR filiala Alba sub. nr. 221 din 26.02.2020 (doamna MIJA NATALIA OTILIA), nr. 222 din 26.02.2020 (doamna UNGUREAN BIANCA MARIA), nr. 223 din 26.02.2020 (doamna LITAN CRISTINA SUSANA), nr. 224 din 26.02.2020 (doamna SÂRB CORINA IUSTINA) și nr. 225 din 26.02.2020 (domnul DUMITREANU BOGDAN OCTAVIAN) întocmite de Comitetul de nominalizare mai sus menţionat, au fost obținute următoarele rezultate:

 

Candidatura Rezultat
Candidatura Doamnei – MIJA NATALIA OTILIA A FOST VALIDATĂ pentru NOMINALIZARE cf art. 21 din Procedura de alegeri
Candidatura Doamnei – UNGUREAN BIANCA MARIA A FOST VALIDATĂ pentru NOMINALIZARE cf art. 21 din Procedura de alegeri
Candidatura Doamnei – LITAN CRISTINA SUSANA A FOST VALIDATĂ pentru NOMINALIZARE cf art. 21 din Procedura de alegeri
Candidatura Doamnei – SÂRB CORINA IUSTINA A FOST VALIDATĂ pentru NOMINALIZARE cf art. 21 din Procedura de alegeri
Candidatura Domnului – DUMITREANU BOGDAN OCTAVIAN A FOST VALIDATĂ pentru NOMINALIZARE cf art. 21 din Procedura de alegeri

 

 

Întocmit astăzi, 26.02.2020, în 5(cinci) exemplare originale, câte unul pentru fiecare membru al comisiei de nominalizare şi 2(două) exemplare pentru CECCAR.

 

 

Comisia de Nominalizare

 

Nr. Nume Prenume Funcție Semnătura
1. ȘTEF GHEORGHE Președinte filială Semnătura olografă
2. BORA VIORICA Vicepreședinte filială Semnătura olografă
3. MUNTEAN LARISA Auditor de calitate filială Semnătura olografă

 

 

Corpul Experţilor Contabili şi

Contabililor Autorizaţi din România

Filiala C.E.C.C.A.R. ALBA

Nr. 228 din 26.02.2020

 

 

 

Proces verbal

privind procesul de nominalizare a candidaților

la funcția de președinte al Comisiei de disciplină a filialei CECCAR ALBA,

mandatul 2020 – 2024

 

 

 

 

În baza prevederilor:

 • Procedurii alegerilor – Anexei Nr.1din Regulamentul de organizare si functionare al CECCAR, cu modificarile si completarile aprobate prin Hotararea nr.18/82 din 14 aprilie 2018 a Conferintei Nationale a Corpului Expertilor si Contabililor Autorizati din Romania.

 

Comitetul de nominalizare a candidaților pentru funcția de președinte al Comisiei de disciplină a filialei CECCAR ALBA, aprobat prin Hotărârea Consiliului nr. 20/554 din 18 februarie 2020, cu următoarea componenţă:

 

 1. Ștef Gheorghe – președinte filială – expert contabil
 2. Bora Viorica – vicepreședinte filială – expert contabil
 3. Muntean Larisa – auditor de calitate filială – expert contabil

 

a primit spre analiză 1 (una) candidatură, respectiv a domnului  SOCOL NICOLAE - expert contabil.

 

 

Conform Referatului înregistrat la CECCAR filiala Alba sub. nr. 220 din 26.02.2020 (domnul SOCOL NICOLAE) întocmit de Comitetul de nominalizare mai sus menţionat, au fost obținute următoarele rezultate:

 

Candidatura Rezultat
Candidatura Domnului – SOCOL NICOLAE A FOST VALIDATĂ pentru NOMINALIZARE cf art. 21 din Procedura de alegeri

 

 

Întocmit astăzi, 26.02.2020, în 5(cinci) exemplare originale, câte unul pentru fiecare membru al comisiei de nominalizare şi 2(două) exemplare pentru CECCAR.

 

 

Comisia de Nominalizare

 

Nr. Nume Prenume Funcție Semnătura
1. ȘTEF GHEORGHE Președinte filială Semnătura olografă
2. BORA VIORICA Vicepreședinte filială Semnătura olografă
3. MUNTEAN LARISA Auditor de calitate filială Semnătura olografă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spalare-bani

Leave your comment