ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR ALBA

În data de 26 martie 2020 în intervalul orar 09.30-19.00 la sediul filialei Alba va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei CECCAR Alba cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
  2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
  3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;
  4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliul filialei;
  6. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea Comisiei de disciplină;
  7. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite.

 

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din OG nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, intervalul orar 10.00 -19.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art.34 din OG nr.65/1994.

Menționăm faptul că în condițiile măsurilor de precauție impuse de răspândirea coronavirus, accesul la lucrările Adunării Generale se va putea realiza în sistem online, offline și/sau cu prezenta la sediu, prin platforma ce ne va fi pusă la dispoziție.

 

Preşedinte filială,

GHEORGHE ŞTEF

 

Leave your comment