Programul de sprijin în vederea dobândirii de competențe digitale pentru angajații din întreprinderile mari, publicat în Monitorul Oficial

HG nr. 574/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 655 din 24 iulie 2020.

Valoarea Programului este de 48,440 milioane lei, echivalentul a 10 milioane euro la cursul Inforeuro din luna iulie 2020, din care contribuția Uniunii Europene este de 41,174 milioane lei, echivalentul a 8,5 milioane euro la cursul Inforeuro din luna iulie 2020, corespunzând unei contribuții UE de 85%, iar contribuția națională este de 7,266 milioane lei, echivalentul a 1,5 milioane euro la cursul Inforeuro din iulie 2020, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.

Programul se implementează prin proiectele incluse la finanțare din fonduri europene de către Autoritatea de management pentru PO Capital uman 2014-2020, potrivit prevederilor legislației naționale și europene aplicabile și contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul programului național. Durata de implementare a Programului nu poate depăși data de 31 decembrie 2023.

Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR

programul de sprijin

Leave your comment