Programul „IMM Leasing de echipamente și utilaje”, publicat în Monitorul Oficial

OUG nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE” a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 655 din 24 iulie 2020. Noul program își propune stimularea accesării finanțărilor de tip leasing financiar în vederea achiziționarii de active noi sau second-hand pentru desfășurarea activității companiilor, în special a celor care au nevoie de transfer de tehnologie în procesele de producție. Prin noul instrument vor fi acordate facilități de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziția instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul Special la BNR a unor plafoane anuale de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar pentru achiziționarea de bunuri noi sau second-hand, necesare în derularea activității IMM-urilor, precum și a întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați.

Garanțiile vor fi acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) și vor fi asigurate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în cotă de maximum 80% din valoarea finanțării pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației și în cotă de maximum 60% din valoarea finanțării pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri și persoane utilizate în scop comercial în cadrul unei operațiuni de leasing financiar.

Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR

IMM Leasing

Leave your comment