Ore de pregătire profesională la data de 02.09.2021

Pentru a veni în sprijinul dvs. cu privire la efectuarea cursurilor de pregătire profesională care se vor organiza în perioada următoare, până la sfârșitul anului 2021, CECCAR filiala Alba vă pune la dispoziție situația orelor de pregătire profesională efectuate până în prezent pe fiecare membru al filialei.

Vă rugăm să verificați situația disponibilă aici cu numărul dvs. de carnet CECCAR.

Tabelul conține cursurile de pregătire profesională derulate la nivelul filialei și la nivel central.

Reamintim membrilor filialei faptul că efectuarea unui curs on-line de 5 ore este echivalentul a 10 ore CPD, iar efectuarea aceluiași curs de două ori se va lua în considerare o singură dată.

Conform „Standardului profesional nr. 38 – Programul Național de Dezvoltare Profesională Continuă”: “Fiecare profesionist contabil este obligat: să urmeze cel puțin 120 de ore de activitate sau de unități echivalente de dezvoltare profesională într-o perioadă de 3 ani (...)”

Totodată “Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei” prevede faptul că acordarea vizei anuale are drept condiție obligatorie: parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC, iar “cele 40 ore de pregătire aferente unui an” pot fi urmate prin participarea la cursurile de pregătire profesională continuă organizate în sistem on-line și care se desfășoară la nivel central și/sau la nivel de filială. În acest scop, vă rugăm să urmăriți organizarea cursurilor de pregătire profesională în perioada următoare care se vor transmite atât prin newsletter-ul filialei cât și prin publicarea acestora pe site-ul filialei Alba: https://ceccaralba.ro/ro/

În situația în care nu vă regăsiți în situația publicată în baza numărului de carnet de membru CECCAR pe care-l dețineți, vă rugăm să aveți în vedere faptul că figurați cu ore restante din anul 2020, ore care vor trebui achitate și efectuate (59,50 lei/ curs de 10 ore CPD) pentru a putea efectua și orele de pregătire profesională aferente anului 2021!

Atenție! Dezvoltarea profesională continuă este aplicabilă tuturor profesioniștilor contabili!

Modul de contorizare al orelor de pregătire profesională derulate în sistem on-line este disponibil aici:

https://ceccaralba.ro/ro/2020/06/26/modul-de-contorizare-a-orelor-de-pregatire-profesionala-derulate-on-line/

Vă reamintim că până la finalul anului 2021 fiecare membru al CECCAR trebuie să parcurgă 40 de ore de pregătire profesională.

Leave your comment