Facilitati cotizatii 2022

 Facilitățile financiare de referință pentru cotizația fixă se acorda sub condiția plății integrale și în termen a cotizației, a efectuării integrale a orelor de pregătire profesională - pentru membrii activi - și depunerea Rapoartelor de activitate pe anul anterior, inclusiv a Declarației privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs până pe data de 28 februarie a fiecarui an.

        Informăm membrii care au cursuri restante că neefectuarea orelor de pregărire profesională va atrage anularea facilităților referitoare la cotizația fixa și variabilă în anul 2022

 

Leave your comment