Curs pregătire profesională membri cu tema M13.1: Expertiza contabilă (nivel avansat)-Expertiza contabilă judiciară. Aspecte practice și studii de caz, lector: Necșulescu Ecaterina – data cursului 08.12.2021

Vă informăm că filiala Constanța are programat un curs de Expertiză contabilă judiciară , curs la care  filiala Alba a primit un număr limitat de locuri, lector d-na Necșulescu Ecaterina.

Link pre-înscriere:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH1yWPmkLTO3xqNVzzjuls6LbbmqgQZE_pa6kqoWHmW0hvkw/viewform?usp=sf_link

Formularul se va închide automat când se completează numărul total de locuri.
 
Vă rugăm verificați tema cursului, întrucât un curs cu aceeași temă efectuat de două ori în cursul unui an se va considera efectuat O SINGURĂ DATĂ!

IMPORTANT!
Membrii care au cursuri restante și neefectuate în anul 2020 și doresc participarea la acest curs,  trebuie să achite taxa de curs de 59,50 lei și să trimită dovada plății efectuate pe adresa de e-mail a filialei: ceccaralba@ceccaralba.ro

De reținut:

  • un curs are o durată de 5 ore (echivalent a 10 ore CPD), interval orar de desfășurare 16:00 – 21:00 (luni – vineri), respectiv 9:00 -14:00 (sâmbătă-duminică)
  • accesul la curs se poate face cu cel puțin 20 minute înainte, dar nu mai târziu cu 30 minute după ora anunțată de începere a cursului.
  • accesarea cursului trebuie efectuată de pe un calculator sau laptop, nu de pe alte dispozitive: telefon, tabletă, etc.)
  • un curs se finalizează cu un test de autoevaluare completat on-line, iar pe parcursul său sunt lansate întrebări la care participanții trebuie să răspundă (de obicei 2 poll-uri). Pentru a se valida cele două poll-uri, este necesară bifarea răspunsului dorit și apoi apăsarea butonului Trimite sau Submit!!!  Răspunsurile pe chat sunt luate în considerare doar în cazuri excepționale!
  • modul de contorizare a orelor de pregătire profesională derulate on-line este disponibil pe pagina de internet a filialei, cu mențiunea că aceste reguli se păstrează și în anul 2021 până la primirea altor informații în acest sens:

https://ceccaralba.ro/ro/2020/06/26/modul-de-contorizare-a-orelor-de-pregatire-profesionala-derulate-on-line/

  • membrii care se înscriu și, ulterior, nu participă, își asumă responsabilitatea consecințelor ulterioare, pierzându-și prioritatea la înscriere în seriile următoare. Această măsură este justificată din dorința de a asigura tuturor membrilor șanse egale de a se înscrie în vederea participării la cursurile de pregătire profesională.
  • Este obligatorie prezența pe tot parcursul desfășurării cursului.

    !!! Un aspect foarte important este legat de faptul că prin Hotărârea nr. 21/593 a Consiliului superior al CECCAR din 28.01.2021 s-a hotărât amânarea aplicării condiției „efectuării integrale a orelor de pregătire profesională – pentru membri activi”, prevăzută de articolul 4 din Sistemul de cotizații din cadrul CECCAR, până la data de 01.01.2022, așa cum este menționat și pe site-ul filialei:

https://ceccaralba.ro/ro/2021/10/26/facilitati-cotizatia-fixa/
 

Respectiv:
Facilitățile financiare de referință pentru cotizația fixă se acordă sub condiția plății integrale și în termen a cotizației, a efectuării integrale a orelor de pregătire profesională - pentru membrii activi - și depunerea Rapoartelor de activitate pe anul anterior, inclusiv a Declarației privind modul de exercitare a profesiei pe anul în curs până pe data de 28 februarie a fiecărui an.       
Informăm membrii care au cursuri restante că neefectuarea orelor de pregătire profesională va atrage anularea facilităților referitoare la cotizația fixă și variabilă în anul 2022.