Examenul de aptitudini din sesiunea 12-14 martie 2021

Având în vedere organizarea examenului de aptitudini din sesiunea 12 și 14 martie 2021, vă precizam ca filiala Alba poate prelua dosare de înscriere pentru această sesiune până la data de 01.03.2021.

 

 

Conținutul dosarului de înscriere la examenul de aptitudini

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la CECCAR Filiala Alba, un dosar cuprinzând:

  • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (se eliberează de către filială);
  • certificatul de stagiu (se eliberează de către filială);
  • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
  • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului cerere
  • copie a actului de identitate (BI/CI);
  • certificat de cazier judiciar;
  • adeverință medicală (eliberată de medicul specialist neorolog/psihiatru) cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei ”;
  • două fotografii tip BI/CI;
  • Acord GDPR – Acord-GDPR-pentru-ex-apt-2021-completat-afisare-rezultate;
  • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa poate fi achitată în contul CECCAR Filiala Alba: RO05BTRLRONCRT0V25815603

 

Leave your comment