Audit de calitate

În atenţia experţilor contabili judiciari

 

Conform Standardului profesional nr. 35, expertizele contabile dispuse la cerere (a părților) sau din oficiu în fazele de instrumentare și de judecată ale unor cauze civile, atașate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare.

Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală și de alte legi speciale.

Potrivit precizărilor art. 24 alin. (2) din OG nr. 2/2000 "expertizele contabile judiciare pot fi efectuate numai de experți contabili atestați în condițiile legii".

Experții contabili se pot înscrie în GEJ și pot deveni experți contabili judiciari în conformitate cu Normele nr. 1.044/2010 ale C.E.C.C.A.R.

În cazul expertizelor contabile judiciare, experții contabili consilieri ai părților / recomandați de părți sunt nominalizați de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă, printr-un act procedural (încheiere sau ordonanță).

Experții contabili consilieri sunt numiți să efectueze expertize contabile judiciare, ceea ce înseamnă că trebuie să fie experți contabili judiciari.

 

*********************************************************************************************************************************************************


 

În vederea aplicării corespunzătoare a reglementărilor ce guvernează activitatea de audit de calitate în domeniul expertizei contabile judiciare vă reamintim următoarele:

Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare se află în OG nr. 65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Potrivit acestor reglementări legale, efectuarea de expertize contabile judiciare și extrajudiciare este dreptul exclusiv al experților contabili. Această exclusivitate rezultă din art. 6 lit. d) din OG nr. 65/1994, care, enumerând lucrările care pot fi efectuate de expertul contabil pentru persoane fizice și juridice, stipulează că efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege și de reglementările CECCAR

Potrivit:

- Normei profesionale 3532 “Semnarea și depunerea raportului de expertiză contabilă” (Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile): “Raportul de expertiză contabilă se parafează și se semnează filă cu filă, inclusiv anexele, atât de expertul contabil/ experții contabili numit(ți)/ desemnat (ți) sau din oficiu, cât și de expertul contabil/ experții contabili consilier(I) al (AI) părților/ recomandat (ți) de părți.”

- Normei profesionale 3531.1: “Capitolul II introducere al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă …: a) Paragraful de identificare a expertului contabil/ experţilor contabili nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi prenumele expertului/experţilor, numărul carnetului de expert contabil şi secţiunea din Tabloul Corpului; în acest paragraf se cuprind şi datele de identificare ale experţilor contabili consilieri ai părţilor/ recomandaţi de părţi, dacă este cazul. …;”
Conform art. 1 alin. (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat, aprobată în Conferința Națională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017: “Membrii Grupului experților judiciari, denumit în continuare GEJ, trebuie să obțină viza anuală de exercitare a profesiei pentru persoana fizică …, și vor utiliza în activitatea de expertiză contabilă doar parafa anuală ovală. ”
Urmare art. 18 din Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile: “Experții contabili, în efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, au obligația să respecte și să aplice prevederile Standardului profesional nr. 35 “Expertizele contabile” și să prezinte rapoartele de expertiză, care cuprind și opiniile separate ale experților-parte, după caz, pentru a  fi supuse auditului de calitate potrivit prezentului regulament.”
Auditorul de calitate va audita și va acorda viza de calitate doar acelor lucrări care au fost semnate și parafate de membrii Corpului în calitate de expert contabil. Totodată, potrivit reglementărilor, nu sunt permise în Capitolul I (Introducere, paragraful a) al raportului de expertiză contabilă judiciară alte mențiuni, decât cele referitoare la identificarea sa în calitate de expert contabil, potrivit numirii dispuse de organele judiciare. Prin calitatea sa, conferită de lege, expertul contabil parafează și semnează lucrările întocmite, doar cu parafa emisă de Corp.
Acele situații în care expertul contabil numit de instanță sau organele de cercetare să efectueze o expertiză contabilă judiciară, parafează lucrarea cu o altă ștampilă decât cea de expert contabil și face mențiuni în capitolul I al expertizei contabile privind identificarea sa, altele decât cea de membru al Corpului, vor fi semnalate Consiliului filialei pentru dispunerea măsurilor necesare, iar auditorul de calitate nu va acorda viza.
Pentru încadrarea în condițiile de acordare a vizei de calitate, precizările de mai sus se referă atât la expertul contabil numit/ desemnat la cererea părților sau din oficiu, cât și la expertul contabil consilier al părților/ recomandat de părți.
Potrivit reglementărilor legale şi procedurale privind activitatea de expertiză contabilă judiciară experţii contabili au responsabilitatea respectării acestora, indiferent de calitatea pe care o au în raportul de expertiză contabilă judiciară, respectiv cea de expert contabil numit/desemnat la cererea părţilor sau din oficiu, cât şi cea de expert contabil consilier încuviinţat al părţilor/recomandat de părţi.

Cartea auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile – Ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită

Cei interesaţi pot achiziţiona cartea de la filialele CECCAR din toată ţara.

 

 

         PROGRAM  DE  LUCRU

         în perioada  DECEMBRIE 2023 - IANUARIE 2024:

 

 

 

DataPROGRAM
La sediul filialeiTeren
01.12.2023Zi liberă
04.12.2023X 
05.12.2023X 
06.12.2023X 
07.12.2023X 
08.12.2023X 
11.12.2023X 
12.12.2023X 
13.12.2023X 
14.12.2023X 
15.12.2023X 
18.12.2023X 
19.12.2023X 
20.12.2023X 
21.12.2023X 
22.12.2023X 
25.12.2023Zi liberă
26.12.2023Zi liberă
27.12.2023Concediu de odihnă
28.12.2023
29.12.2023
01.01.2024Zile libere legale
02.01.2024
03.01.2024Concediu de odihnă
04.01.2024
05.01.2024
08.01.2024X 
09.01.2024X 
10.01.2024X 
11.01.2024X 
12.01.2024X 
15.01.2024X 
16.01.2024X