Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Stef Gheorghe Tamaș-Szora Angela Tamaș-Szora Angela Oprinca Florinel
Bora Viorica Biro Maria Pușa
Bora Viorica
Manciulea Angela

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Socol Nicolae Sârb Corina Iustina Mija Natalia Otilia
Dumitreanu Bogdan Octavian Litan Cristina Susana
Ungurean Bianca Maria Găban Vasile Lucian
Curta Elena Nicoleta Stanciu Daniela Victoria
Todor Ionela

Comisia de cenzori

Membru titular
Opruta Gligor

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Ştef Gheorghe Tamaș Szora Attila
Petrașcu Daniela
Socol Adela
Suciu Dorin Cătălin
Turtă Ana

Executivul filialei

Șef birou stagiu și pregătire profesională Serviciul evidenta Tablou
Simescu Mariana Popa Simona

Auditor

Auditor de calitate
Muntean Larisa