Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.


Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Ștef Gheorghe Tamas-Szora Attila Tamas-Szora Attila Oprinca Florinel
Dobra Lucreția Dobra Lucreția
Topor Ioan-Dan
Biro Maria-Pușa

Biroul permanent

Preşedinte Membri
Ștef Gheorghe Tamas-Szora Attila
Topor Ioan-Dan

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Socol Nicolae Sârb Corina Iustina vacant
Litan Cristina Susana vacant
Ungurean Bianca Maria vacant
Mija Natalia Otilia vacant
vacant

Comisia de cenzori

Membru titular
Bora Viorica

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Ştef Gheorghe Tamaș Szora Attila
Petrașcu Daniela
Socol Adela
Suciu Dorin Cătălin
Turtă Ana

Executivul filialei

Șef birou stagiu și pregătire profesională Serviciul evidență Tablou
Mocan Cristina-Maria Popa Simona

Auditor

Auditor de calitate / Atribuții de Director executiv
Muntean Larisa