Conducerea filialei

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Stef Gheorghe Deaconu Sorin Constantin Sava Zeno Alexandru
Munteanu Andrada Teodora
Bora Viorica
Manciulea Angela

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Socol Nicolae Sârbu Corina Iustina Mateiu Dana Maria
Litan Cristina Susana Dumitreanu Bogdan Octavian
Ungurean Bianca Maria Gaban Vasile Lucian
Curta Elena Nicoleta Stanciu Daniela Victoria
Todor Ionela

Comisia de cenzori

Membru titular
Opruta Gligor
Albu Dorin

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Ştef Gheorghe Tamaș Szora Attila
Petrașcu Daniela
Socol Adela
Suciu Dorin Cătălin
Turtă Ana

Executivul filialei

Persoana cu atributii de coordonare a filialei, şef birou stagiu Serviciul evidenta Tablou
Opruta Mariana Popa Simona

Auditor

Auditor de calitate
Muntean Larisa