ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR ALBA – 28 martie 2023

În ziua de 28 martie 2023, ora 14:00, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Alba a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în sistem online, condusă de la sediul Filialei Alba, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată anul trecut;
 2. Aprobarea Programului de activitate pentru anul în curs;
 3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs;
 4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
 5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui Consiliului filialei;
 6. Desemnarea reprezentanților la Conferința Națională, conform normativelor stabilite.

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la art. 34 alin. (2) din OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 15:00, în același format și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor art. 34 alin.(3) din OG nr.65/1994.

 

Referitor la pre-înscrierea de participare la Adunarea Generală a membrilor filialei Alba din data de 28 martie 2023, ora 14:00, în sistem on-line, vă facem cunoscute următoarele aspecte:
 • La Adunarea Generală a membrilor filialei participă membrii activi ai filialei care și-au îndeplinit toate obligațiile profesionale, și-au achitat integral cotizația fixă și variabilă la termenul scadent, au depus raportul de activitate pentru anii precedenți până la 28 februarie a anului curent  și nu au fost sancționați.
 • Pentru a participa la lucrările Adunării Generale a membrilor filialei Alba din data de 28 martie 2023, ora 14:00, membrii eligibili care doresc, vor completa formularul on-line de pre-înscriere, prin accesarea link-ului de mai jos:

https://forms.gle/EDBo6wgrWeX1WjMC9

 • Pre-înscrierea se poate face până luni, 27 martie 2023, ora 12:00.
 • Accesul membrilor eligibili la lucrările Adunării Generale se va putea realiza exclusiv în sistem on-line, prin intermediul platformei zoom.us.
 • Având în vedere prevederile art.34, alin (3) din OG nr. 65/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la a doua convocare Adunarea Generală este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți.