ref. – Proiecte Ordin președinte ONPCSB

Urmare a adresei transmisă la CECCAR, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) ne informează asupra faptului că, în contextul procesului de implementare a unui nou sistem informatic, care să integreze baze de date externe și să ofere posibilitatea de a analiza toate rapoartele transmise, în vederea eficientizării activității Oficiului, au fost elaborate:

  • proiectul Ordinului președintelui ONPCSB privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora, și
  • proiectul Ordinului președintelui ONPCSB pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Aceste proiecte pot fi consultate pe pagina de internet a Oficiului și sunt lansate în dezbatere publică (https://www.onpcsb.ro/ro/a/104/proiecte-acte-normative-aflate-in-dezbatere-publica).

În ce privește propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind cele două proiecte de acte normative supuse procedurii de transparență decizională, acestea se pot depune până la data de 31.05.2023.