Raport de activitate 2023
 

Stimati colegi,

Pentru a beneficia de facilitati, rapoartele de activitate se depun de catre toti membrii CECCAR indiferent daca au desfasurat activitate sau nu, daca sunt membrii activi sau inactivi motiv pentru care va rugam sa completati, pana la data de 28.02.2024, RAPOARTELE DE ACTIVITATE transmise prin newsletter, site-ul filialei CECCAR ALBA www.ceccaralba.ro sau la adresa https://raport.ceccar.ro
Accesul se face pe baza de parola si user pe care le-ati primit de la Aparatul Central pe adresa dvs. de email.
TOTI MEMBRII CECCAR VOR DEPUNE RAPOARTE DE ACTIVITATE

1.RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE -CLICK AICI la raportul de activitate se ataseaza (nu se ataseaza fisier zip, numai declaratie cu declaratie):

DECLARAȚIE CAZIERCLICK AICI

DECLARAȚIE CAPACITATE DE EXERCIȚIU DEPLINĂ - CLICK AICI

DECLARATIE ASIGURARE PROFESIONALA - CLICK AICI

si ASIGURAREA DE RISC PROFESIONAL PT MEMBRII CARE DORESC VIZA IN ANUL 2024

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT PENTRU PERSOAN FIZICE - CLICK AICI

2. RAPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE - CLICK AICI

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE - CLICK AICI
Administratorii/Asociatii din cadrul societatilor autorizate trebuie sa depuna Raport de activitate atat pe societate cat si ca persoana fizica.
Membrii care in anul 2023 nu au avut activitate vor incarca in loc de registru de incasari si plati o declaratie pe proprie raspundere ca nu au realizat venituri din servicii prestate in calitate de membru CECCAR.

În baza Sistemului de cotizații din cadrul CECCAR
Art. 7 alin 4 prevede :În cazul în care membrii Corpului- persoane fizice, societăți de expertiză contabilă și contabilitate , nu depun Declarația privind modul de desfășurare a profesiei pe anul în curs până la data de 30 septembrie a anului curent, aceștia vor fi debitați cu următoarele cotizații:
800 lei/pentru persoane fizice,
800 lei pe an pentru persoane juridice, societăți de contabilitate sau societăți de expertiză contabilă.
Alin 5: Suplimentar față de sumele prevăzute la alin (4) se vor calcula penalități conform art.5 respectiv (Neplata cotizației de către membrii Corpului până la data de 30 septembrie a anului în curs, atrage după sine aplicarea unei penalități de 25% din cuantumul cotizației fixe pe un an. Neplata cotizației pe o perioada de un an calculată de la data termenului scadent de plata conform art. 3 alin 1, atrage radierea din Tabloul Corpului, conform prevederilor OG 65/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
ART 3 alin 1 prevede următoarele: Termenul scadent de plata a cotizațiilor fixe și variabile este 28.02 a anului curent.
ART. 7 alin 1 prevede : Membrii activi ai Corpului- persoane fizice și persoane juridice- au obligația să depună, păna la data de 28.02 a anului în curs, raportul anual de activitate.
I. Pentru anul 2023 se menține cuantumul facilităților financiare pentru cotizațiile fixe și variabile la nivelul aferent anului 2022, în conformitate cu Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, respectiv:
I. “A.1. Membrii activi persoane fizice
- 700 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de experti contabili – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia individual;
- 600 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de experti contabili si care işi exercita profesia atat individual cat si prin intermediul societăţilor membre CECCAR unde sunt asociati/actionari si/sau administratori – cu viza anuala de exercitare a profesiei
- 500 lei/an - pentru persoanele fizice, experţi contabili care sunt angajati dar care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;
- 500 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de experţi contabili – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia exclusiv prin intermediul societăţilor membre CECCAR unde sunt asociati/actionari si/sau administratori;
- 400 lei/an - pentru persoanele fizice, experţi contabili care sunt angajati cu norma intreaga, exclusiv in cadrul societăţilor membre CECCAR (se va depune o declaratie pe proprie raspundere) care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;
- 570 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de contabili autorizati – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia individual;
- 300 lei/an - pentru persoanele fizice, contabili autorizati care sunt angajati dar care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;
- 300 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de contabili autorizaţi – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia exclusiv prin intermediul societăţilor membre CECCAR unde sunt asociati/actionari si/sau administratori;
- 250 lei/an pentru persoanele fizice, contabili autorizati care sunt angajati cu norma intreaga, exclusiv in cadrul societăţilor membre CECCAR (se va depune o declaratie pe proprie raspundere) care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;
- 150 lei/an pentru membrii persoane fizice aflate in imposibilitatea exercitarii profesiei conform prevederilor art. 1 din prezenta reglementare.
A.2. Membrii inactivi persoane fizice
- 150 lei/an pentru persoanele fizice inactive; pentru dovedirea statutului de inactiv, membrul este obligat sa depuna documente justificative
A.3. Membrii inactivi persoane juridice (societatile care au obtinut autorizatia de functionare de la CECCAR in baza membrilor care au devenit inactivi)
- 150 lei/an pentru persoanele juridice inactive”
II. „Facilitățile financiare de referință pentru cotizația variabilă (…):
a. pentru persoane fizice: - o cotă de 0,75%;
b. pentru persoane juridice: - o cotă de 0,75%;”

II. Coform art.3, lit. c) din Metodologia de acordarea a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, după cum urmează;
“Art. 3. - Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
c) dovada asigurării pentru riscul profesional, doar pentru cei care desfăsoară activitatea in mod independent si primesc parafa anuală.”
și a art.5, lit. c) din Metodologia de acordarea a vizei anuale pentru exercitarea profesiei:
“Art. 5. Viza anuală pentru exercitarea profesiei prin intermediul societaţilor de expertiză contabilă/contabilitate se acordă dacă au fost îndeplinite cumulative următoarele condiţii:
c) dovada asigurării pentru riscul profesional pe societate;”

Facilitățile financiare de referință pentru cotizația fixă se acorda sub condiția plății integrale și în termen a cotizației, a efectuării integrale a orelor de pregătire profesională - pentru membrii activi - și depunerea Rapoartelor de activitate pe anul anterior, inclusiv a Declarației privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs până pe data de 28 februarie a fiecarui an.

Informăm membrii care au cursuri restante că neefectuarea orelor de pregărire profesională va atrage anularea facilităților referitoare la cotizația fixa și variabilă în anul 2024.

Validarea rapoartelor se face dupa intrarea in cont a banilor.

Plata cotizatie se face in contul
Codul IBAN aferent filialei este RO05BTRLRONCRT0V25815603.
COD FISCAL  RO 7426179

Pentru informatii va rugam sa ne contactati la adresa de email ceccaralba@ceccaralba.ro sau la telefon numerele: 0258/810 858 int. 14; 0258/812 925 int. 14, 0725001506

Sef birou evidenta Tablou,
ec. Popa Simona

      

 

Leave your comment