Procesul de votare privind alegerile pentru funcția de președinte al Consiliului Filialei Alba, mandat 2024 – 2028

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Filialei Alba nr. 23/110 din 2 februarie 2023, pentru alegerea președintelui Consiliului Filialei Alba, mandatul 2024 - 2028,  procesul de votare se va organiza după cum urmează:

Luni, 13 martie 2023 – interval orar 10:00 – 19:00
Marți, 14 martie 2023 – interval orar 10:00 – 19:00

Locația centrului de votare: Sala de ședințe a Consiliului Filialei CECCAR Alba de la sediul filialei (mun. Alba Iulia, Piața Consiliul Europei, nr. 2, Bl 32 E, parter).

Alegătorii se vor legitima cu un act de identitate valabil.

Este interzisă votarea pe bază de procură specială.

Alegerea presedintelui filialei se va face pe baza votului membrilor activi ai filialei înscrişi în Tabloul Corpului şi care și-au îndeplinit toate obligațiile profesionale față de Corp, și-au achitat integral cotizaţiile profesionale la termenul scadent și au depus raportul de activitate pentru anii precedenți pâna la data de 28 februarie a anului curent.

În cazul în care la sfârșitul procesului de votare, respectiv după ultima zi de vot stabilită conform graficului inițial de organizare a alegerii președintelui consiliului filialei, se constată că nu s-a îndeplinit cvorumul de participanți de 30%, se va prelungi perioada de votare, dar nu mai mult de 4 zile.

În cazul în care, la sfârșitul zilei suplimentare, se constată îndeplinirea cvorumului, prin Hotărâre a Consiliului Filialei se declară încheierea procesului de votare. Dacă nici după a treia zi nu s-a îndeplinit cvorumul de participanți de 30% la sfârșitul celei de a patra zi, alegerea președintelui consiliului filialei va fi validă indiferent de numărul membrilor înscriși pe listele electorale, prezenți la vot până în sfârșitul ultimei zile de vot.

CECCAR filiala Alba